Prezbiopia jest najczęściej diagnozowaną wadą wzroku. Co ważne, może ona współwystępować zarówno z krótkowzrocznością, jak i dalekowzrocznością. Prezbiopia, czyli starczowzroczność najczęściej pojawia się u osób po 40 roku życia, zwłaszcza jeżeli borykali się do tej pory również z inną wadą wzroku. Prezbiopia związana jest z naturalnymi zmianami zachodzącymi wraz z wiekiem w układzie optycznym oczu.

Przyczyny prezbiopii

Starczowzroczność jest wynikiem zesztywnienia (utraty elastyczności) naturalnej soczewki wewnątrzgałkowej, która ulega zgrubieniu. Pogarsza się w związku z tym jej zdolność do zmiany kształtu, niezbędnej do prawidłowej akomodacji oka. Niestety postępującej prezbiopii nie można zatrzymać. Jest to proces związany ze starzeniem się organizmu, który jest nieunikniony. Starczowzroczność najszybciej ewoluuje pomiędzy 40 a 55 rokiem życia. Ta wada wzroku postępuje najbardziej gwałtownie w początkowym okresie jej rozwoju, z czasem zmiany zachodzą wolniej i mniej intensywnie. Prezbiopia (https://www.acuvue.pl/zdrowie-oczu/prezbiopia) powoduje utratę ostrości widzenia średnio o 0,25-0,5 dioptrii co 2-3 lata.

Jak rozpoznać starczowzroczność ?

Początki prezbiopii objawiają się przede wszystkim nieostrym widzeniem przedmiotów. Jest to dosyć uciążliwe. Pierwszym symptomem jest dłuższy czas, potrzebny na dostosowanie się wzroku do odległości obiektu, na który patrzymy. Szczególnie nasilone jest to przy słabym oświetleniu oraz w momencie zmęczenia. Następnie pojawia się konieczność odsuwania przedmiotów na większą odległość od oczu w celu ich wyraźniejszego zobaczenia. Dotyczy to np. tekstu na wyświetlaczu telefonu, w gazecie lub książce, czy oglądanych zdjęć. Prezbiopii mogą towarzyszyć bóle głowy i gałek ocznych oraz zmęczenie oczu. Warto podkreślić, że starczowzroczność rozwija się znacznie wcześniej u osób chorych na cukrzycę i długotrwale pracujących przy komputerze. Proces ten zostaje znacznie przyspieszony również w przypadku chorych zażywających antydepresanty i leki przeciwhistaminowe oraz u osób nadużywających alkoholu, palących papierosy, czy pijących duże ilości mocnej kawy.

Diagnoza i leczenie

Wszelkiego rodzaju problemy ze wzrokiem należy jak najszybciej skonsultować z lekarzem okulistą. Dokładny wywiad przeprowadzony z pacjentem i szczegółowe badanie pozwoli na stwierdzenie, czy mamy do czynienia z początkowym etapem rozwoju prezbiopii. W celu odpowiedniej korekcji wzroku konieczne jest dobranie dedykowanych tej wadzie okularów lub soczewek kontaktowych. W przypadku starczowzroczności idealnym rozwiązaniem są soczewki kontaktowe Acuvue, które zapewniają dokładne i ostre widzenie zarówno obiektów znajdujących się blisko, jak i tych oddalonych na większą odległość. Doskonale spełniają one swoją funkcję, jaką jest korekcja prezbiopii. Znacznie podnosi to komfort codziennego życia.